Categoriearchief: Nieuws

Vrijwilligers voor Afrika gezocht

Ben jij werkzaam in de gezondheidszorg? Loop jij ook al jaren rond met de gedachte om eens in  Afrika aan het werk te gaan? Aarzel je ook steeds omdat je niet de goede organisatie gevonden hebt?

Dan is er nu licht aan de horizon. De Stichting Op Gelijke Voet met haar zetel in Reeuwijk is op zoek naar gemotiveerde gezondheidswerkers. Orthopedisch chirurgen, anesthesisten, operatieassistenten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, gipsmeesters, orthopedisch schoenmakers, orthopedisch instrumentmakers. We hebben ze allen nodig.

We werken in twee landen, te weten Congo-Brazzaville en Rwanda. In Congo wordt Frans gesproken, in Rwanda naast Frans ook veel Engels. We houden ons bezig met kinderen die fysiek gehandicapt zijn.

Wat we van je vragen? Vooral een sterke motivatie en gedrevenheid. Je kunt je gemakkelijk aanpassen aan primitieve omstandigheden. Je hebt ervaring in je vakgebied. Je vindt het een uitdaging je kennis en kunde over te dragen op anderen.

Spreekt dit je aan, neem dan contact op met Stichting Op Gelijke Voet per e-mail: info@sogv.net. Wil je eerst nadere informatie, bel dan met de voorzitter via 06 53 699 796.

Goudse en Congolese kinderen tekenen voor elkaar


Twee groepen van de Prinses Julianaschool in Gouda hebben meegedaan aan een kleurplaatactie van Stichting Op Gelijke Voet uit Reeuwijk. In februari maakten de Goudse schoolkinderen een tekening voor kinderen met een orthopedische beperking in Congo-Brazzaville. Deze tekeningen zijn in mei met een medische equipe van de stichting meegenomen naar het Afrikaanse land en daar uitgedeeld aan jonge patiëntjes in het ziekenhuis. Op hun beurt maakten zij weer een tekening voor de kinderen in Gouda. Deze week zijn die gepresenteerd op de Julianaschool. En zo was een unieke cirkel rond.

Over het werk van Op Gelijke Voet mocht voorzitter Leendert Struijs in februari een presentatie geven op de Julianaschool. Hij vertelde over het grote aantal kinderen met verwaarloosde klompvoetjes, extreme X- en O-benen en andere afwijkingen aan de ledematen in Congo-Brazzaville. In opdracht van Stichting Op Gelijke Voet reist tweemaal per jaar een orthopedische equipe naar het Afrikaanse land (grenzend aan het veel grotere Democratische Republiek Congo) om in een korte periode een groot aantal kinderen te behandelen. De leerlingen van Julianaschool luisterden geboeid en stelden heel wat vragen. Aan het slot kregen ze een kleurplaat uitgereikt om hierop een ‘kunstwerk’ te maken voor de Congolese kinderen uit het zorgprogramma.

Stichting Op Gelijke Voet is al ruim veertig jaar actief in Congo-Brazzaville. Vanaf 2012 richt ze zich vooral op orthopedische behandelingen, waarin het land zelf niet kan voorzien. De stichting stuurt ook neurologische equipes uit. Deze houden zich bezig met de behandeling van kinderen met neurologische schade, zogenoemde cerebrale parese (CP). De neuro-equipes geven training aan lokale behandelaars en zetten zo een zorgvoorziening op poten. Voor CP-kinderen bestond tot voor kort geen enkele medische aandacht in het Afrikaanse land.

Fotoverslag ortho- en neuromissies

Afgelopen maand mei was de orthopedische equipe wederom werkzaam in Brazzaville. In ziekenhuis Talangaï is een flink aantal orthopedische operaties en behandelingen uitgevoerd. Opnieuw konden we ernstige beperkingen aan de ledematen van kinderen corrigeren of belangrijk verminderen en hen daarmee een beter toekomstperspectief bieden. Al eerder dit jaar, in april, gaf de neuro-equipe een vervolg aan het opleidingstraject voor Congolese behandelaars. Met deze foto’s delen we graag een impressie van het fantastische werk dat vrijwilligers van Stichting Op Gelijke Voet verrichten.

Jaarverslag 2017

“In 2017 hebben de orthopedische en neurologische teams die wij uitzonden 219 consultaties verricht, 101 kinderen zijn geopereerd en 35 kinderen zijn geholpen met de zogenaamde Ponseti-methode. Ik zou wensen dat u kon meemaken hoe blij ouders en kinderen zijn met onze medische interventie”, schrijft voorzitter Leendert Struijs in het voorwoord van het jaarverslag.

Voor 2017 was een tekort begroot, maar het jaar kon met een flink overschot afgesloten worden. Credit daaraan was vooral een flinke toename van donatie-inkomsten: bijna 50% meer dan verwacht. Een prachtig resultaat. De begroting voor 2018 wijkt niet veel af van die over 2017. Doelstelling blijft om 4 equipes per jaar uit te zenden, dus één meer dan vorig jaar gerealiseerd kon worden. Het annuleren van een van de twee neurologische missies had organisatorische redenen in Congo-Brazzaville. Het jaarverslag kunt u downloaden door op de afbeelding te klikken.

Presentatie Julianaschool

Voor de groepen 4b en 5a van de Prinses Julianaschool in Gouda heeft voorzitter Leendert Struijs  een presentatie mogen geven over ons werk in Congo-Brazzaville. Eerst vertelde hij iets over het land zelf (onder andere over de Congo als op één na langste rivier ter wereld) en over de (grote) verschillen in welstand tussen Congo-Brazzaville en Nederland. Een en ander werd met foto’s op het digi-bord aanschouwelijk gemaakt. Vervolgens ging de presentatie in op het grote aantal kinderen met verwaarloosde klompvoetjes, X- en O-benen in het Afrikaanse land. En hoe Stichting Op Gelijke Voet operatieve behandeling en nazorg verleent aan kinderen met deze aandoeningen. De leerlingen van Julianaschool luisterden geboeid en stelden spontaan vragen. Aan het slot kregen ze een kleurplaat uitgereikt om hierop een ‘kunstwerk’ te maken voor de Congolese kinderen uit ons zorgprogramma. De werkjes zullen eind maart worden meegenomen door de medische equipe die dan afreist. De leerkrachten toonden zich na afloop enthousiast over de presentatie. Scholen of groepen die hiervoor ook belangstelling hebben, kunnen dit kenbaar maken via info@sogv.net. Wij vinden het leuk!

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8 is uit. Hierin staat onder meer een overzicht van de medische missies in 2017. Verder wordt bericht gedaan van de instelling van de Leendert Struijs Prijs, bestemd voor personen in Afrika die zich bijzonder inzetten voor kinderen met beperkingen. Bij het orthopedisch centrum in Brazzaville is een adviseur aangesteld die gaat helpen de bedrijfsvoering op orde te brengen. Om de nieuwsbrief als pfd te downloaden, klik op de afbeelding.

 

Twee nieuwe reisverslagen

Zowel de orthopedische equipe van april 2017 als de neurologische equipe van november 2017 heeft een missieverslag opgesteld. Zo krijgt u een kijkje van binnenuit. Werken in een land met een minder ontwikkelde gezondheidszorg is niet makkelijk. Ook dat blijkt uit de verslagen. Maar dat is meteen ook de reden waarom we de equipes uitzenden: er valt veel te verbeteren en hulp te bieden in een arm land met weinig middelen. We kunnen er echt een verschil maken. Om de verslagen te lezen , klik.

 

 

Leendert Struijs Prijs

Reeuwijker geëerd voor zijn inzet voor het kind met beperkingen in Congo-Brazzaville

Instelling van de Leendert Struijs Prijs

De nieuw ingestelde Afrikaanse prijs voor Revalidatie, zal de naam dragen van de Reeuwijker Leendert Struijs. De ‘Leendert Struijs Afrikaanse Prijs voor Revalidatie’ zal jaarlijks worden toegekend aan een persoon die zich heeft ingezet voor het welzijn van Afrikaanse kinderen met beperkingen. De prijs zal door Leendert Struijs te Brazzaville worden uitgereikt op de Afrikaanse Dag voor het Gehandicapte Kind, 3 december. Zo heeft de verantwoordelijke Association Handicap Afrique bekend gemaakt.

Leendert Struijs is voormalig eigenaar-directeur van kinderschoenenmerk Piedro. Al meer dan twintig  jaar zet hij zich samen met zijn vrouw Getty Datema en vele andere vrijwilligers in voor kinderen met fysieke en geestelijke beperkingen in Congo-Brazzaville. Leendert heeft hiermee het werk van zijn vader Willem Struijs (1914-1999) voortgezet.

Stichting Op Gelijke Voet is ruim veertig jaar geleden ontstaan als een particulier initiatief voor hulp aan kinderen die leden aan de gevolgen van polio in Congo-Brazzaville. In het eerste decennium van deze eeuw werd de zorghulp gericht op kinderen met allerlei vormen van orthopedische beperkingen. Vanaf 2012 worden tweemaal per jaar chirurgische equipes uitgezonden die in lokale ziekenhuizen orthopedische operaties verrichten. Sinds drie jaar heeft Stichting Op Gelijke Voet er een nieuw zorgterrein bijgenomen: zorg voor kinderen met hersenbeschadiging, cerebrale parase (CP). De hersenbeschadiging treedt veelal op bij hun geboorte en leidt tot motorische, visuele en geestelijke beperkingen.

Binnen Congo-Brazzaville bestond voor CP-kinderen nagenoeg geen zorg. Door het initiatief van Stichting Op Gelijke Voet komt daar langzaam verbetering in. De doelstelling is vooral lokale (assistent-)fysio- en ergotherapeuten op te leiden. Hun taak is het dan om de ouders van CP-kinderen verzorgingstechnieken te leren, aangezien het vooral aankomt op de dagelijkse zorg.

Er zijn in het land ook bewonderenswaardige particuliere initiatieven te vinden, zoals dat van André Kabi. In 1993 richtte hij het Centre Médico Psychopédagogique op, kortweg Medipsyp. In dit centrum begon Kabi (meervoudig) gehandicapte kinderen op te vangen en hun basaal onderwijs te geven. Tegenwoordig is hij ook directeur van de Association Handicap Afrique. En deze organisatie, waarmee Stichting Op Gelijke Voet samenwerkt, heeft nu dus, met een subsidie van de Europese Unie. de Leendert Struijs Afrikaanse Prijs voor Revalidatie ingesteld.

In zijn motivatie schrijft Kabi: “In termen van zorg aan CP-kinderen in Congo, hebben wij (…) veel bewondering voor één man. Hij is Nederlander en voorzitter van Stichting Op Gelijke Voet (SOGV). Iedere zes maanden zendt hij een equipe van Nederlandse vakkundige vrijwilligers voor ondersteuning van CP-kinderen in Congo. Dat brengt een grote verbetering voor deze zware zorg. Het betekent zelfs dat schrijfcomputers voor kinderen die niet spreken kunnen en aangepaste stoelen aan andersoortige kinderen worden gegeven.”

Zeer bloemrijk, volgens de Afrikaanse gewoonte, luidt het vervolg: “De naam van deze weldoener is Leendert Struijs. We hebben besloten hem te huldigen voor zijn activiteiten en zijn naam in letters van goud te graveren in het marmer van de revalidatie-gedenksteen in Congo. Wij hopen op zijn toestemming, omdat de prijs voortaan zijn vermaarde naam zal dragen, en om hem alle eer te geven voor zijn werk ten behoeve van deze kinderen, die in Congo zo vaak slachtoffers van vooroordelen en van kindermoord zijn. Wij willen, met hem, leven met het motte van het Centre Medipsyp dat zegt: Het beste van je zelf aan de ander te geven, helpt je om je zelf te zijn.

Leendert Struijs is zeer vereerd naamgever van deze Afrikaanse prijs te zijn, die hij graag voor de eerste maal zelf gaat uitreiken in Brazzaville.

Publicatie jaarverslag 2016

De financiën over 2016 zien er goed uit. De ontvangen donaties vielen 17% hoger uit dan vooraf begroot. Het jaar is afgesloten met een klein overschot. Hoewel een flink tekort was begroot is dit uiteindelijk niet gerealiseerd. Credit daaraan is vooral dat een van de twee orthopedische missies geen doorgang heeft gevonden. Voor 2017 zijn opnieuw twee orthopedische en een neurologische missie gepland en begroot. Verder is voor managementondersteuning van het Willem Struijs Centrum, net als in 2016, toen dit niet is gerealiseerd, een bedrag op de begroting gezet. De begroting 2017 voorziet een tekort van ruim € 50.000, dat uit eigen vermogen betaald zal moeten worden. Tenzij we in staat zijn extra donaties te werven. Zoals voorzitter Leendert Struijs in het Voorwoord van het jaarverslag zegt: “Met kennis uit het verleden, houd ik dankbaar mijn oog gericht op de toekomst. Onze medewerkers verrichten hun arbeid onbezoldigd. De bijdragen, die wij ook in 2017 weer hopen te ontvangen, komen dus vrijwel geheel aan het doel ten goede.”

Dr. Ton Schlösser overleden

Ton Schlösser aan het werk als lid van de orthopedische missie naar Congo-Brazzaville in 2012.

Tot ons grote verdriet kregen we bericht dat ons actief teamlid dr. Ton Schlösser op maandag 28 augustus 2017 vrij onverwacht is overleden. Een maand geleden ging Ton op vakantie naar China. Aldaar kreeg hij buikklachten. Bij thuiskomst is in het ziekenhuis te Hasselt onderzoek gedaan waarbij alvleesklierkanker werd vastgesteld. Op 18 augustus jl. is Ton geopereerd. Na de operatie is een complicatie opgetreden waaraan hij tien dagen later is overleden. Ton Schlösser is 70 jaar geworden.

Stichting Op Gelijke Voet verliest in Ton een zeer betrokken en kundig orthopedisch chirurg die in de loop van jaren aan verschillende medische equipes naar Congo-Brazzaville deelnam. We herdenken hem met veel dankbaarheid en respect.