Categoriearchief: Nieuws

Leendert Struijs Prijs

Reeuwijker geëerd voor zijn inzet voor het kind met beperkingen in Congo-Brazzaville

Instelling van de Leendert Struijs Prijs

De nieuw ingestelde Afrikaanse prijs voor Revalidatie, zal de naam dragen van de Reeuwijker Leendert Struijs. De ‘Leendert Struijs Afrikaanse Prijs voor Revalidatie’ zal jaarlijks worden toegekend aan een persoon die zich heeft ingezet voor het welzijn van Afrikaanse kinderen met beperkingen. De prijs zal door Leendert Struijs te Brazzaville worden uitgereikt op de Afrikaanse Dag voor het Gehandicapte Kind, 3 december. Zo heeft de verantwoordelijke Association Handicap Afrique bekend gemaakt.

Leendert Struijs is voormalig eigenaar-directeur van kinderschoenenmerk Piedro. Al meer dan twintig  jaar zet hij zich samen met zijn vrouw Getty Datema en vele andere vrijwilligers in voor kinderen met fysieke en geestelijke beperkingen in Congo-Brazzaville. Leendert heeft hiermee het werk van zijn vader Willem Struijs (1914-1999) voortgezet.

Stichting Op Gelijke Voet is ruim veertig jaar geleden ontstaan als een particulier initiatief voor hulp aan kinderen die leden aan de gevolgen van polio in Congo-Brazzaville. In het eerste decennium van deze eeuw werd de zorghulp gericht op kinderen met allerlei vormen van orthopedische beperkingen. Vanaf 2012 worden tweemaal per jaar chirurgische equipes uitgezonden die in lokale ziekenhuizen orthopedische operaties verrichten. Sinds drie jaar heeft Stichting Op Gelijke Voet er een nieuw zorgterrein bijgenomen: zorg voor kinderen met hersenbeschadiging, cerebrale parase (CP). De hersenbeschadiging treedt veelal op bij hun geboorte en leidt tot motorische, visuele en geestelijke beperkingen.

Binnen Congo-Brazzaville bestond voor CP-kinderen nagenoeg geen zorg. Door het initiatief van Stichting Op Gelijke Voet komt daar langzaam verbetering in. De doelstelling is vooral lokale (assistent-)fysio- en ergotherapeuten op te leiden. Hun taak is het dan om de ouders van CP-kinderen verzorgingstechnieken te leren, aangezien het vooral aankomt op de dagelijkse zorg.

Er zijn in het land ook bewonderenswaardige particuliere initiatieven te vinden, zoals dat van André Kabi. In 1993 richtte hij het Centre Médico Psychopédagogique op, kortweg Medipsyp. In dit centrum begon Kabi (meervoudig) gehandicapte kinderen op te vangen en hun basaal onderwijs te geven. Tegenwoordig is hij ook directeur van de Association Handicap Afrique. En deze organisatie, waarmee Stichting Op Gelijke Voet samenwerkt, heeft nu dus, met een subsidie van de Europese Unie. de Leendert Struijs Afrikaanse Prijs voor Revalidatie ingesteld.

In zijn motivatie schrijft Kabi: “In termen van zorg aan CP-kinderen in Congo, hebben wij (…) veel bewondering voor één man. Hij is Nederlander en voorzitter van Stichting Op Gelijke Voet (SOGV). Iedere zes maanden zendt hij een equipe van Nederlandse vakkundige vrijwilligers voor ondersteuning van CP-kinderen in Congo. Dat brengt een grote verbetering voor deze zware zorg. Het betekent zelfs dat schrijfcomputers voor kinderen die niet spreken kunnen en aangepaste stoelen aan andersoortige kinderen worden gegeven.”

Zeer bloemrijk, volgens de Afrikaanse gewoonte, luidt het vervolg: “De naam van deze weldoener is Leendert Struijs. We hebben besloten hem te huldigen voor zijn activiteiten en zijn naam in letters van goud te graveren in het marmer van de revalidatie-gedenksteen in Congo. Wij hopen op zijn toestemming, omdat de prijs voortaan zijn vermaarde naam zal dragen, en om hem alle eer te geven voor zijn werk ten behoeve van deze kinderen, die in Congo zo vaak slachtoffers van vooroordelen en van kindermoord zijn. Wij willen, met hem, leven met het motte van het Centre Medipsyp dat zegt: Het beste van je zelf aan de ander te geven, helpt je om je zelf te zijn.

Leendert Struijs is zeer vereerd naamgever van deze Afrikaanse prijs te zijn, die hij graag voor de eerste maal zelf gaat uitreiken in Brazzaville.

Publicatie jaarverslag 2016

De financiën over 2016 zien er goed uit. De ontvangen donaties vielen 17% hoger uit dan vooraf begroot. Het jaar is afgesloten met een klein overschot. Hoewel een flink tekort was begroot is dit uiteindelijk niet gerealiseerd. Credit daaraan is vooral dat een van de twee orthopedische missies geen doorgang heeft gevonden. Voor 2017 zijn opnieuw twee orthopedische en een neurologische missie gepland en begroot. Verder is voor managementondersteuning van het Willem Struijs Centrum, net als in 2016, toen dit niet is gerealiseerd, een bedrag op de begroting gezet. De begroting 2017 voorziet een tekort van ruim € 50.000, dat uit eigen vermogen betaald zal moeten worden. Tenzij we in staat zijn extra donaties te werven. Zoals voorzitter Leendert Struijs in het Voorwoord van het jaarverslag zegt: “Met kennis uit het verleden, houd ik dankbaar mijn oog gericht op de toekomst. Onze medewerkers verrichten hun arbeid onbezoldigd. De bijdragen, die wij ook in 2017 weer hopen te ontvangen, komen dus vrijwel geheel aan het doel ten goede.”

Dr. Ton Schlösser overleden

Ton Schlösser aan het werk als lid van de orthopedische missie naar Congo-Brazzaville in 2012.

Tot ons grote verdriet kregen we bericht dat ons actief teamlid dr. Ton Schlösser op maandag 28 augustus 2017 vrij onverwacht is overleden. Een maand geleden ging Ton op vakantie naar China. Aldaar kreeg hij buikklachten. Bij thuiskomst is in het ziekenhuis te Hasselt onderzoek gedaan waarbij alvleesklierkanker werd vastgesteld. Op 18 augustus jl. is Ton geopereerd. Na de operatie is een complicatie opgetreden waaraan hij tien dagen later is overleden. Ton Schlösser is 70 jaar geworden.

Stichting Op Gelijke Voet verliest in Ton een zeer betrokken en kundig orthopedisch chirurg die in de loop van jaren aan verschillende medische equipes naar Congo-Brazzaville deelnam. We herdenken hem met veel dankbaarheid en respect.

Vacature maatschoenmaker vervuld

Onze oproep voor de vacatures orthopedisch prothesemaker en orthopedisch maatschoenmaker heeft veel reacties opgeleverd. Inmiddels is de vacature maatschoenmaker vervuld. Dank voor alle reacties en de getoonde bereidheid de professionele werkzaamheden op vrijwilligersbasis uit te voeren. Voor de vacature orthopedisch prothesemaker zijn we nog wel op zoek naar kandidaten.

Nu ook op Facebook

SOGV heeft al eerder op Facebook gestaan, maar dit werd geen succes. We hebben ons nu opnieuw gelanceerd en willen op Facebook nu echt van ons laten weten. We hopen op veel vrienden, reacties en natuurlijk heel veel likes. Wordt u ook een vriend van SOGV? We hebben u nodig!

https://www.facebook.com/gelijkevoet/

Oproep: steunt u ons werk?

De uitzending van twee orthopedische en twee neurologische equipes per jaar naar Congo-Brazzaville stelt ons voor grote uitgaven. Tegelijk merken we dat de donaties en giften helaas teruglopen.

Omdat we samen écht het verschil kunnen maken voor kinderen met een beperking, durven we u te vragen of u ons financieel wilt steunen.

Alstublieft, een eenmalige gift, een periodieke gift, een klein bedrag of een groot bedrag: elke bijdrage is welkom!

Wij zijn u er bijzonder dankbaar voor, maar dit geldt nog sterker voor de Congolese kinderen. Voor een bedrag van € 1.000 kunnen we al een kind (laten) opereren en de intensieve en langdurige nazorg geven. Of spaart u mee voor nieuwe pakketten chirurgische instrumenten?

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL72 INGB 0695 0105 14 t.n.v. Stichting Op Gelijke Voet in Reeuwijk. Hartelijk dank!

Orthopedische vakmensen gezocht

In 1996 richtte Stichting Op Gelijke Voet in Brazzaville een werkplaatscentrum op, het Centre National d´Appareillage Orthopédique Willem Struijs. Momenteel zijn hierin onder meer een prothesemakerij en een orthopedische schoenmakerij gevestigd. Het Willem Struijs Centrum is ingericht met goede machines, geleverd door Jos America in Nederland. De medewerkers hebben een gedegen opleiding gekregen in Togo. Desondanks slaagt men er niet in de orthopedische schoenmakerij behoorlijk te runnen.

Materialen zijn nauwelijks voorradig en als er af en toe een product wordt opgeleverd, is de kwaliteit ondermaats. Problematisch is ook dat de medewerkers vooral gericht zijn op de fabricage van volledig nieuwe schoenen en niet of nauwelijks op bepaalde applicaties aan bestaande schoenen. Ook het algemene management voldoet in het geheel niet.

Over deze zaken had ons bestuurslid Wilko Brink in februari 2017 een gesprek met de verantwoordelijke minister, mevrouw Dinga-Dzondo. Als uitvloeisel van het gesprek met de minister hopen wij twee vakmensen uit te kunnen zenden, die de directeur en de medewerkers van het orthopedische centrum in Brazzaville advies kunnen geven op technisch terrein; hoe het centrum behoorlijk kan gaan functioneren en hoe de orthopedisch schoenmakers en de prothesemakers hun werk goed kunnen gaan organiseren.

Stichting Op Gelijke Voet komt daarom graag in contact met een orthopedisch maatschoenmaker en een ervaren prothesemaker die de Franse taal beheersen. Zij moeten bereid zijn om – op kosten van de stichting – in twee jaar tijd omstreeks vijfmaal voor twee weken naar Brazzaville te reizen om de genoemde adviestaken bij het orthopedisch centrum te vervullen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door onze voorzitter, de heer Leendert Struijs, telefoonnummer 0031-653699796.

In memoriam Evert de Jong

Op 3 april 2017 is overleden op 74-jarige leeftijd oud-bestuurslid Evert Jan de Jong.

Evert de Jong (rechts vooraan) tijdens een werkbezoek aan Congo-Brazzaville in 2012

Evert de Jong was bestuurslid van Stichting Op Gelijke Voet tot 2015. In 2006 kwam hij het bestuur versterken als fondsenwerver, waarin hij zeer succesvol is geweest. Evert speelde ook een belangrijke rol bij onze omschakeling van hulpverlening aan poliopatiënten naar hulp- en zorgverlening aan kinderen met orthopedische beperkingen. Hij schreef een strategie die orthopedische operaties mogelijk zou maken en wist deze met veel verve bij de Congolese minister mevrouw Raoul onder de aandacht te brengen, waarop zij het project ging steunen. In 2008 werden de eerste operaties uitgevoerd, wat sindsdien met regelmaat is gecontinueerd.

In 2015 nam Evert, vanwege zijn leeftijd, afscheid als bestuurslid maar hij bleef tot het einde toe uiterst betrokken.

Onze stichting is hem veel dank verschuldigd.

Evert à Dieu!

Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7 is uitgebracht. U leest hierin over de stand van zaken rond onze orthopedische en neurologische missies en er wordt wat dieper ingegaan op de aanpak binnen deze twee werkvelden. Ook nog eens uitleg over de Ponseti-methode voor de behandeling van klompvoetjes. Er is een column van de voorzitter waarin hij onder meer schrijft: “waardeer het samen met ons dat we zoveel hulpbehoevende kinderen in Congo-Brazzaville een betere toekomst kunnen bieden.”  En tot slot: het positieve besluit van de pr-actie Kids Kunst en een grappig verhaal over wat je kunt krijgen als je in het Frans hoefijzerkussens bestelt. Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen/downloaden.