Categorie: Nieuws

Beeldversterker in gebruik genomen

De beeldversterker die door SOGV is geschonken aan het ziekenhuis in Gatagara in Rwanda is daar eind juli aangekomen. Het systeem met een kostprijs van circa 80.000 euro is inmiddels geïnstalleerd en getest, tot volle tevredenheid. Met dit voor een orthopedisch ziekenhuis onmisbare apparaat kan de orthopedisch chirurg van Gatagara operaties met grotere nauwkeurigheid en […]

Lees verder

Addendum Jaarverslag 2020

Sinds 2018 werkt Stichting Op Gelijke Voet samen met de Belgische vereniging Artsen Zonder Vakantie (AZV). Specifiek verleent AZV financiële ondersteuning voor ons orthopedische project in Rwanda. In de jaarverslagen 2020 en 2019 is deze samenwerking en financiële steun niet expliciet vermeld. Wij hechten eraan dat via een addendum bij het Jaarverslag 2020 recht te […]

Lees verder

Jaarverslag 2020

Het afgelopen jaar stond in het teken van Covid-19. Onze geplande missies naar de Republiek Congo en Rwanda konden geen doorgang vinden. Toch is het dankzij sociale media geen verloren jaar geworden. In het Jaarverslag 2020 leest u hoe onze vrijwilligers toch nog van betekenis konden zijn voor hun Afrikaanse partners. Uiteraard treft u ook […]

Lees verder

Bericht van overlijden

We ontvingen het droevige bericht dat Piet van Kersbergen 30 maart jl. is overleden als gevolg van het Covid-19-virus. Piet voelde zich vorige week zaterdagavond niet lekker worden. Op maandagochtend werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij nog dezelfde dag overleed. Piet was als vrijwilliger aan Stichting Op Gelijke Voet verbonden. Hij verzorgde sinds […]

Lees verder

Nieuwe wijzigingen

Na ruim twintig jaar aan onze stichting verbonden te zijn geweest, besloot Wilko Brink onlangs dat het tijd was om in goede harmonie afscheid te nemen. Hij heeft inmiddels zijn functie van penningmeester neergelegd en zich uit het bestuur teruggetrokken. Wilko gaf te kennen dat hij nieuwe bezigheden en nieuwe uitdagingen heeft gevonden, deels ook […]

Lees verder

Stichting Klompvoet Nederland

Een veelvoorkomende orthopedische aandoening is de klompvoet. Niet alleen in Rwanda en de Republiek Congo, waar onze equipes deze afwijking vaak behandelen, maar ook in Nederland worden er ieder jaar ongeveer 200 kinderen mee geboren. In ons land bestaat dan ook een stichting die zich inzet voor betere behandeling van klompvoeten in Nederland en de […]

Lees verder

Beeldversterker voor ziekenhuis Gatagara

Het bestuur van onze stichting heeft onlangs besloten om voor het ziekenhuis van Gatagara in Rwanda een beeldversterker aan te schaffen. Met dit medische apparaat is een investering van bijna 80.000 euro gemoeid. Naar verwachting wordt het apparaat nog voor het einde van dit jaar geleverd. Het ziekenhuis van Gatagara is sinds 2017 erkend als […]

Lees verder

Wisselingen

Onlangs zijn wijzigingen opgetreden in ons bestuur. Marie-Françoise van der Does en Menno Coehoorn hebben onafhankelijk van elkaar om persoonlijke redenen besloten hun bestuursfunctie neer te leggen. Het bestuur bedankt beiden hartelijk voor hun jarenlange inzet. Marie-Françoise van der Does heeft laten weten dat ze voor onze stichting actief wil blijven met de verschillende taken […]

Lees verder

De ontwikkeling van corona in Rwanda

Sinds de uitbraak van Covid-19 in november 2019 heeft Rwanda in de loop der tijd maatregelen getroffen om de verspreiding onder de bevolking tegen te gaan. Tot de maatregelen behoorden onder meer het beperken van onnodige verplaatsingen en het zoveel mogelijk sensibiliseren van de bevolking om handen te wassen. Vanaf 22 maart tot en met […]

Lees verder

Jaarverslag

Het jaarverslag over 2019 is verschenen. Hierin vindt u een overzichtelijk verslag van hoe de missies naar Congo en Rwanda afgelopen jaar zijn verlopen en welke resultaten zijn geboekt. Verder specificeert het jaarverslag uiteraard de inkomsten en uitgaven. Ook zijn de inkomsten en uitgaven voor 2020 begroot. Overigens zijn de gevolgen van de coronacrisis daarin […]

Lees verder

Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395