Welkom

Stichting Op Gelijke Voet is een particulier initiatief in Congo-Brazzaville voor hulp aan kinderen met ernstige beperkingen van orthopedische aard of ten gevolge van hersenbeschadiging.  De hulp bestaat onder meer uit (para)medische behandeling: orthopedische chirurgie, gipsbehandeling, revalidatie, fysiotherapie en het aanmeten van beugels, prothesen en aangepaste schoenen. Ook worden lokaal gefabriceerde driewielers en andere hulpmiddelen verstrekt. Voor kinderen met hersenbeschadiging wordt een specifieke behandelmethode toegepast gericht op activeren en het laten aannemen van betere houdingen.


Steunt u ons werk?
Een eenmalige gift, een periodieke gift, een klein bedrag of een groot bedrag: alles is welkom en wordt goed besteed! Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL72 INGB 0695 0105 14 t.n.v. Stichting Op Gelijke Voet in Reeuwijk. Hartelijk dank!
anbi

RSIN: 8160.72395