Jaarverslag

Het jaarverslag over 2019 is verschenen. Hierin vindt u een overzichtelijk verslag van hoe de missies naar Congo en Rwanda afgelopen jaar zijn verlopen en welke resultaten zijn geboekt. Verder specificeert het jaarverslag uiteraard de inkomsten en uitgaven. Ook zijn de inkomsten en uitgaven voor 2020 begroot. Overigens zijn de gevolgen van de coronacrisis daarin […]

Lees verder

Voedselpakketten voor Congolese gehandicapten

Vandaag worden in de Republiek Congo door onze zusterstichting Fondation Sur Un Pied d’Égalité voedselpakketten verspreid aan honderd kinderen die onder behandeling zijn geweest van onze equipes. De Congolese overheid heeft de voedselpakketten beschikbaar gesteld om arme gezinnen te helpen die te maken hebben met inkomensverlies als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Want […]

Lees verder

Voorjaarsmissies geannuleerd

De corona-pandemie zet heel veel zaken op losse schroeven. Ook onze stichting kan niet om de gevolgen heen. De eerste maatregel waartoe we ons genoodzaakt zien, is de voor april geplande orthopedische missie naar Rwanda af te blazen. Nog voor het negatieve reisadvies van de regering en het besluit het luchtverkeer grotendeels stil te leggen, […]

Lees verder

Bijzonder geslaagde vrijwilligersdag

Alle vrijwilligers die voor onze stichting actief zijn, waren zaterdag 18 januari uitgenodigd voor de vrijwilligersdag in kerkelijk centrum De Ark in Reeuwijk. En de opkomst was geweldig, ondanks dat nogal wat vrijwilligers vanuit het ‘verre’ Zuiden moesten komen waarvan een aantal uit Vlaanderen. Met de aanwezigheid van mevrouw Anneke Mulder, weduwe van Pim Mulder, […]

Lees verder

Nieuwsbrief 10

Op de valreep van het jaar is Nieuwsbrief 10 uitgekomen. Hierin een overzicht van de orthopedische en neurologische missies die afgelopen jaar in opdracht van SOGV plaatsvonden. Ook wordt aandacht besteed aan de stand van zaken in het facilitaire Willem Struijs Centrum. In zijn column wijst onze voorzitter op het hoofddoel dat wij nastreven: opleiding […]

Lees verder

Prix Leendert Struijs 2019

Voor de tweede maal sinds de instelling ervan is in Brazzaville de Prix Leendert Struijs pour le Congo uitgereikt. De prijs is bestemd voor een persoon die zich bijzonder inzet voor het welzijn van Afrikaanse kinderen met beperkingen. Ditmaal is de onderscheiding toegekend aan mevrouw Ngouani Niangui, die zich Florence laat noemen, uit de stad […]

Lees verder

Jubileumgeschenk voor Gatagara

Als bekend zijn we dit jaar een tweede orthopedisch project gestart en wel in Rwanda in ziekenhuis HPV Gatagara. Dit ziekenhuis wordt geleid door de Congrégation des Frères de la Chartité, ofwel de Broeders van Liefde. De congregatie vierde op 11 oktober jl. de honderdste geboortedag van zijn oprichter, de abt Joseph Fraipont. Hij stichtte […]

Lees verder

Orthopedisch centrum in de lift

Marc Vandewiele en de medewerkers van het Willem Struijs Centrum (CNAOB) zijn goed bezig. Mooi om te weten dat vijf trainees zijn gerekruteerd en dat twee daarvan een vaste aanstelling krijgen om in de orthopedische schoenmakerij te werken. Ook de afdeling metaalbewerking draait. Het Congolese ministerie van sociale zaken heeft 300 driewielers besteld. De orderportefeuille […]

Lees verder

Update over onze equipes

Dit voorjaar was een neurologische equipe twee weken in Congo-Brazzaville werkzaam. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang voor de najaarsmissie. Deze neuro-equipe vertrekt op 16 november en keert dan 3 december terug. Ook een orthopedische equipe is dit voorjaar al een keer afgereisd. Ditmaal was Rwanda voor de eerste keer het werkterrein. Van 9 […]

Lees verder

Reiskoffers

Het bedrijf SuitSuit heeft ons een prachtige schenking gedaan. De leverancier van reiskoffers liet maar liefst twaalf grote exemplaren bij ons afleveren. We zijn hier erg mee geholpen. Met deze koffers kunnen we de vrachtkosten die we jaarlijks maken om goederen naar Afrika te brengen behoorlijk reduceren. Een kostenbesparing die weer ten bate komt van […]

Lees verder