Wat doen wij

DOELSTELLING            WERKGEBIED            WILLEM STRUIJS CENTRUM

P1030156-800In samenwerking met het Congolese ministerie van Sociale Zaken startte Stichting Op Gelijke Voet in 2010 met de voorbereidingen voor het operatief behandelen van kinderen ‘met een aangeboren of later gekregen vergroeiing van ledematen’. De medische kunde en voorzieningen hiervoor ontbraken in het land nagenoeg geheel. Operatiekamers en operatie-instrumenten waren onvoldoende aanwezig of voldeden niet aan de eisen (vooral hygiëne) die de moderne geneeskunde stelt.P1030273(1)

In september 2012 hebben we de eerste medische equipe met daarin twee orthopedisch chirurgen, een operatieassistent en een kinderfysiotherapeut kunnen uitzenden. Deze equipe nam alle benodigde (steriele) operatie-instrumenten, verbandmiddelen, medicijnen en wat dies meer zij mee. Vanaf 2012 tot en met 2015 zijn per jaar één à twee medische equipes uitgezonden. Hierbij zijn ongeveer 250 kinderen geopereerd. Ook in de eerste helft van 2016 zijn al weer twee medische equipes in Congo-Brazzaville geweest.

Het operatieproject loopt de komende jaren door. Een belangrijke doelstelling is nu de medische kundigheid en de faciliteiten om dit soort orthopedische operaties uit voeren en de noodzakelijk nazorg te verlenen in Congo-Brazzaville zelf tot stand te brengen.

P1020326smallNaast de orthopedie is nog een ander werkveld gekomen: de fysiotherapeutische behandeling van kinderen met cerebrale parese, hersenbeschadiging, en de fysieke gevolgen daarvan. Deze kinderen zijn niet te genezen, wel is het mogelijk hun welbevinden te verbeteren door middel van het aannemen van betere lichaamshoudingen. Hier hoort de verstrekking van aangepaste stoelen, tafels en bedden bij. Ook is het zaak de geestelijke ontwikkeling van deze kinderen zoveel mogelijk te stimuleren, bijvoorbeeld met speelgoed en speeltoestellen. Ouders moeten in de dagelijkse behandeling van hun CP-kind de hoofdrol hebben, maar zij moeten die rol eerst leren. Een moeilijk werkgebied, waarin we toch resultaat boeken.

Naast de operatieprojecten en de neurologische projecten van de laatste vijf jaren die nu de meeste aandacht trekken, bestaat onze hulpverlening al heel lang uit het voorzien van op maat gemaakte orthopedische hulpmiddelen en bijbehorende revalidatiebehandelingen. In het Willem Struijs Centrum is een een werkplaats ingericht voor de vervaardiging van deze hulpmiddelen.

Op gelijke voet in actieAan de hand van de resultaten van de metingen gaat de werkplaats aan de slag. Niet alleen beugels en prothesen worden aangemeten, maar ook schoenen. Deze speciale schoenen beschermen de voet, waardoor lopen weer mogelijk wordt. Twee Congolese medewerkers zijn in Togo opgeleid tot orthopedisch schoenmaker. Zij bemannen het schoenatelier in het Willem Struijs Centrum.

Om het contact met de overheid en de organisatie van het werk in het land te vergemakkelijken, is zusterorganisatie Fondation Sur Un Pied d’Égalité (SUPE) opgericht. Voorzitter hiervan is de orthopedisch chirurg Ghislain Louppe, die als kind zelf aan polio leed en de gevolgen daarvan meedraagt.