Wat wij doen

Doelstelling   •   Werkgebied   •   Willem Struijs Centrum

In samenwerking met het Congolese ministerie van Sociale Zaken startte Stichting Op Gelijke Voet in 2010 met de voorbereidingen voor het operatief behandelen van kinderen ‘met een aangeboren of later gekregen vergroeiing van ledematen’. De medische kunde en voorzieningen hiervoor ontbraken in het land op dat moment nagenoeg geheel. Operatiekamers en operatie-instrumenten waren onvoldoende aanwezig of voldeden niet aan de eisen (vooral hygiëne) die de moderne geneeskunde stelt.

In september 2012 hebben we de eerste medische equipe met daarin twee orthopedisch chirurgen, een operatieassistent en een kinderfysiotherapeut kunnen uitzenden. Deze equipe nam alle benodigde (steriele) operatie-instrumenten, verbandmiddelen, medicijnen en wat dies meer zij mee. Vanaf 2012 tot nu hebben we ieder jaar één tot twee medische equipes uitgezonden.

Het operatieproject loopt de komende jaren door. Een belangrijke doelstelling is de medische kundigheid en de faciliteiten om dit soort orthopedische operaties uit voeren en de noodzakelijk nazorg te verlenen, in de Republiek Congo (Congo-Brazzaville) en Rwanda zelf tot stand te brengen.

Naast de orthopedie is nog een tweede werkveld gekomen: de behandeling van kinderen met cerebrale parese (CP), hersenbeschadiging, en de fysieke gevolgen daarvan. Deze kinderen zijn niet te genezen, wel is het mogelijk hun welbevinden te verbeteren door middel van het aannemen van betere lichaamshoudingen. Hier hoort de verstrekking van aangepaste stoelen bij. Ook is het belangrijk om deze kinderen zoveel mogelijk te activeren en stimuleren, onder meer met speelgoed. Ouders moeten in de dagelijkse behandeling van hun CP-kind de hoofdrol hebben, maar zij moeten die rol eerst leren. Stichting Op Gelijke Voet is in de Republiek Congo een langjarig project gestart om lokale fysiotherapeuten te trainen in de behandeling van CP-kinderen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de uit Zuid-Afrika afkomstige Hambisela-methode.

Naast de operatieprojecten en het neurologische project, die de meeste aandacht trekken, steunt onze stichting het in Brazzaville gevestigde Willem Struijs Centrum. In dit centrum is een werkplaats ingericht voor de vervaardiging van orthopedische hulpmiddelen zoals maatschoenen, beugels, prothesen en driewielers. Twee Congolese medewerkers zijn op kosten van onze stichting in Togo opgeleid tot orthopedisch schoenmaker. Zij bemannen het schoenatelier in het Willem Struijs Centrum.

Om het contact met de overheid en de organisatie van het werk in het land te vergemakkelijken, is zusterorganisatie Fondation Sur Un Pied d’Égalité (SUPE) opgericht.


Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395