Doelstelling

Congo 193 smallStichting Op Gelijke Voet heeft als doel zorg te verlenen aan kinderen met ernstige beperkingen van orthopedische aard of ten gevolge van hersenbeschadiging, in landen waar de betreffende medische zorg niet of onvoldoende voorhanden is. In de praktijk tot nu toe is deze hulpverlening beperkt tot de landen Republiek Congo (Congo-Brazzaville) en Rwanda.

Doel is de zelfredzaamheid van deze kinderen te verbeteren, zodat ze een min of meer normale plek in maatschappij weten te vinden.

Kinderen die getroffen zijn door hersenbeschadiging (cerebrale parese) blijven daarin helaas beperkter, maar ook hun mogelijkheden kunnen we verbeteren.

De hulp bestaat concreet uit onder andere:

  • uitzenden van orthopedische en neurologische equipes met medische, paramedische en technische specialisten;
  • verrichten van correctieve operaties;
  • overdragen van kennis en kunde aan medewerkers van de lokale para)medische centra;
  • toezien op nazorg, zorg dragen voor fysio- en ergotherapie voor kinderen;
  • verstrekken van orthopedisch schoeisel, orthesen, prothesen en tricycles (driewielers);
  • inrichten van instrumentenmakerijen, orthopedische werkplaatsen en oefencentra voor fysiotherapie;
  • toeleveren van machines, gereedschappen en materialen;
  • kinderen met hersenbeschadiging (CP/IMC) revalideren in de meest ruime zin: activeren; aanbieden van een goede lig-, zit- en stahouding eventueel met eenvoudige hulpmiddelen (speciale stoelen en tafels e.d.); praktisch informeren van ouders om verzorgende handelingen te herhalen;
  • opleiden en coachen van Congolese fysiotherapeuten (kin√©setherapist) voor de zorgverlening aan kinderen met hersenbeschadiging.

Wij stellen het kind en zijn of haar toekomst centraal. Stichting Op Gelijke Voet is volstrekt neutraal ten aanzien van politiek en geloofsovertuiging.

 

 

 

 

 

 


Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395