Financieel

JAARCIJFERS                SPONSORS                WORD DONATEUR

Wij zijn financieel transparant, u kunt onze jaarcijfers raadplegen. Wij zoeken altijd nieuwe sponsors, kijk welke bedrijven ons al steunen. Individuele donaties zijn uiteraard ook zeer welkom, word donateur!

anbi

Een eenmalige gift, een periodieke gift, een klein bedrag of een groot bedrag: alles is welkom en wordt goed besteed! Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL72 INGB 0695 0105 14 t.n.v. Stichting Op Gelijke Voet in Reeuwijk. Voor hulp aan kinderen met een beperking in Congo-Brazzaville. Hartelijk dank!