Privacyverklaring

Stichting Op Gelijke Voet (SOGV) acht bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens van groot belang. Alle gegevens die wij hebben van personen, bedrijven en stichtingen worden zorgvuldig verwerkt. Wij volgen hiermee de regels tot bescherming van persoonsgegevens, zoals die bedoeld zijn in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met deze privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan, met wie wij die informatie kunnen delen en wat u zelf kunt doen als u uw gegevens wilt ontvangen, inzien, aanpassen of laten verwijderen.

Website
De website met adres https://www.sogv.net is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Op Gelijke Voet, gevestigd in Reeuwijk.

Cookies
Als u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een functionele cookie. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een cookie. Dit type cookie blijft een jaar lang geldig.

Deze website maakt verder gebruik van analytische cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.
Zowel voor functionele als analytische cookies die wij gebruiken geldt dat ze geen persoonsgegevens opslaan.
Wij maken geen gebruik van advertentie- of andersoortige cookies.

Stichting Op Gelijke Voet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of die de bezoeker anderszins zal gebruiken. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor privacybescherming.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Als u geen gebruik wilt maken van cookies, dan kunt u in uw browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Persoonsgegevens
Voor het normale functioneren als stichting met een ideële doelstelling hebben wij persoonsgegevens nodig van bestuursleden, vrijwilligers, sponsoren, donoren, en andere relaties. Het gaat om voornaam/-letter(s), achternaam, adres, postcode en plaats, e-mail en telefoonnummer(s). Van sommige personen registreren we ook een paar aanvullende gegevens, zoals functie en/of bedrijf. Op de website is het mogelijk persoonsgegevens in te voeren voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Content op website en in andere publieke uitingen
In verschillende media, waaronder de website, nieuwsbrieven, persberichten, Facebook (@Gelijkevoet) berichten wij geregeld over het werk in onze missiegebieden alsmede over de voorbereiding daarvan hier in Nederland, en over het reilen en zeilen als stichting. In de berichtgeving gebruiken wij ook beeldmateriaal en noemen wij namen van de betrokken medewerkers. Van patiënten en/of hun ouders in Congo-Brazzaville en Rwanda vermelden wij in de regel geen namen en we identificeren hen ook niet op beeldmateriaal. Overheidsfunctionarissen met een publieke functie vermelden we wel met hun naam en identificeren we ook op foto’s. Congolese en Rwandese (para)medische medewerkers en andere personen met wie wij daar te maken hebben, vermelden we soms met hun voornaam en/of achternaam, maar we identificeren hen daarmee in de regel niet op beeldmateriaal. In geen geval publiceren wij verdere persoonsgegevens, zoals adres, plaats of telefoonnummer.

Personen die bezwaar hebben dat ze in berichtgeving bij naam worden genoemd, kunnen dit aan ons doorgeven via info@sogv.net. Wij zullen het bericht indien mogelijk aanpassen. Dit geldt nadrukkelijk niet voor gedrukt en verspreid materiaal.

Tot nu toe hebben wij in ons mediabeleid aangenomen dat personen die actief zijn voor onze stichting er in redelijkheid geen bezwaar tegen zullen hebben dat ze met naam genoemd worden en op foto’s afgebeeld worden in publieke berichtgeving. Dit beleid is gewijzigd: voortaan zullen wij expliciete toestemming vragen voor het noemen van namen en afbeelden van personen. Dit geldt niet voor bestuursleden en andere directe medewerkers van onze stichting zoals die vermeld staan op de website onder het kopje Bestuur en organisatie. Deze personen worden geacht geen bezwaar te hebben, waarmee ze in een aparte verklaring instemmen.

Voor content die via de reactiemogelijkheid door derden – na moderatie door ons – op de website of Facebookpagina wordt geplaatst, blijft in principe onbeperkte tijd staan. Wij zien via moderatie erop toe dat geen persoonlijke gegevens worden vermeld en mocht die er tussendoor glippen dan zullen we die zo snel mogelijk verwijderen.

Taggen van fotomateriaal met namen van afgebeelde personen doen wij niet.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Stichting Op Gelijke Voet zet zich ten volle in om de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische middelen, zoals beveiligingssoftware, tot enkele medewerkers beperkt en goed beveiligd websitebeheer, en goede beheerprocedures om persoonlijke gegevens voor derden af te schermen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Uw gegevens worden door Stichting Op Gelijke Voet niet verkocht of anderszins gedeeld met derden. Wij zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit in het uiterste geval voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Eventueel met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ons een verzoek hiervoor sturen per mail: info@sogv.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u eventueel vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of heeft u klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens neem dan gerust contact met ons op, via info@sogv.net. Wilt u een klacht indienen naar aanleiding van ons privacy beleid dan kan dit bij de nationale Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395