Jaarcijfers

Het is voor ons vanzelfsprekend dat u volledig op de hoogte bent van het financiële reilen en zeilen van de stichting. Bovendien vinden we het vanzelfsprekend dat de kosten van fondsenwerving een zeer gering percentage moeten uitmaken van het totaal aan sponsorgeld dat binnenkomt. Immers, hoe lager het percentage kosten, hoe meer we kunnen besteden aan de noodzakelijke hulpverlening.