Ambulance voor Gatagara

Onlangs bezocht onze vrijwilliger Bert Muizenbelt het orthopedisch ziekenhuis van Gatagara in Rwanda. Bij deze gelegenheid overhandigde hij aan directeur Kizito Misago een cheque ter waarde van $ 20.000 (€ 18.496) voor de aanschaf van een ambulance. Stichting Op Gelijke Voet is medefinancier. De overheid van het district draagt het grootste deel bij. Met de […]

Lees verder

Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 werd nog voor een belangrijk deel beheerst door de beperkende maatregelen vanwege corona. Toch kon in het najaar weer een eerste missie plaatsvinden. Daarnaast zijn gelden beschikbaar gesteld voor investeringen in de zorg in de Republiek Congo en Rwanda. In ons Jaarverslag 2021 leest u er alles over en vindt u ook […]

Lees verder

Grote partij knuffels ontvangen

Stichting Kinderarmoede en Kringloop Gouda hebben een grote partij knuffels geschonken aan Stichting Op Gelijke Voet. Op woensdag 23 februari namen Marie-Françoise van der Does en Leendert Struijs namens SOGV in de vestiging aan de Zwolleweg de partij in ontvangst van Thea de Wit en Jan de Kok namens Kinderarmoede/Kringloop Gouda. De orthopedische equipes die […]

Lees verder

In memoriam Meüs van der Poel

Onlangs bereikte ons het bericht van overlijden van Wouter Meüs van der Poel (1935-2022). Met hem is de laatste van de drie grondleggers van Stichting Op Gelijke Voet overleden. Tezamen met revalidatiearts Pim Mulder en schoenenfabrikant Willem Struijs bezocht schoentechnicus en -winkelier Meüs van der Poel al in de jaren ’70 van de vorige eeuw […]

Lees verder

Nieuwsbrief 11

Bij het prille begin van 2022 presenteren we Nieuwsbrief 11. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de eerste orthopedische missie sinds anderhalf jaar. Ook wordt u bijgepraat over de stand van zaken rond ons neurologische project voor kinderen met cerebrale parese. Klik op de afbeelding van de nieuwsbrief hiernaast om de nieuwsbrief te bekijken […]

Lees verder

Beeldversterker in gebruik genomen

De beeldversterker die door SOGV is geschonken aan het ziekenhuis in Gatagara in Rwanda is daar eind juli aangekomen. Het systeem met een kostprijs van circa 80.000 euro is inmiddels geïnstalleerd en getest, tot volle tevredenheid. Met dit voor een orthopedisch ziekenhuis onmisbare apparaat kan de orthopedisch chirurg van Gatagara operaties met grotere nauwkeurigheid en […]

Lees verder

Addendum Jaarverslag 2020

Sinds 2018 werkt Stichting Op Gelijke Voet samen met de Belgische vereniging Artsen Zonder Vakantie (AZV). Specifiek verleent AZV financiële ondersteuning voor ons orthopedische project in Rwanda. In de jaarverslagen 2020 en 2019 is deze samenwerking en financiële steun niet expliciet vermeld. Wij hechten eraan dat via een addendum bij het Jaarverslag 2020 recht te […]

Lees verder

Jaarverslag 2020

Het afgelopen jaar stond in het teken van Covid-19. Onze geplande missies naar de Republiek Congo en Rwanda konden geen doorgang vinden. Toch is het dankzij sociale media geen verloren jaar geworden. In het Jaarverslag 2020 leest u hoe onze vrijwilligers toch nog van betekenis konden zijn voor hun Afrikaanse partners. Uiteraard treft u ook […]

Lees verder

Bericht van overlijden

We ontvingen het droevige bericht dat Piet van Kersbergen 30 maart jl. is overleden als gevolg van het Covid-19-virus. Piet voelde zich vorige week zaterdagavond niet lekker worden. Op maandagochtend werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij nog dezelfde dag overleed. Piet was als vrijwilliger aan Stichting Op Gelijke Voet verbonden. Hij verzorgde sinds […]

Lees verder

Nieuwe wijzigingen

Na ruim twintig jaar aan onze stichting verbonden te zijn geweest, besloot Wilko Brink onlangs dat het tijd was om in goede harmonie afscheid te nemen. Hij heeft inmiddels zijn functie van penningmeester neergelegd en zich uit het bestuur teruggetrokken. Wilko gaf te kennen dat hij nieuwe bezigheden en nieuwe uitdagingen heeft gevonden, deels ook […]

Lees verder