Nieuwe wijzigingen

Na ruim twintig jaar aan onze stichting verbonden te zijn geweest, besloot Wilko Brink onlangs dat het tijd was om in goede harmonie afscheid te nemen. Hij heeft inmiddels zijn functie van penningmeester neergelegd en zich uit het bestuur teruggetrokken. Wilko gaf te kennen dat hij nieuwe bezigheden en nieuwe uitdagingen heeft gevonden, deels ook […]

Lees verder

Stichting Klompvoet Nederland

Een veelvoorkomende orthopedische aandoening is de klompvoet. Niet alleen in Rwanda en de Republiek Congo, waar onze equipes deze afwijking vaak behandelen, maar ook in Nederland worden er ieder jaar ongeveer 200 kinderen mee geboren. In ons land bestaat dan ook een stichting die zich inzet voor betere behandeling van klompvoeten in Nederland en de […]

Lees verder

Beeldversterker voor ziekenhuis Gatagara

Het bestuur van onze stichting heeft onlangs besloten om voor het ziekenhuis van Gatagara in Rwanda een beeldversterker aan te schaffen. Met dit medische apparaat is een investering van bijna 80.000 euro gemoeid. Naar verwachting wordt het apparaat nog voor het einde van dit jaar geleverd. Het ziekenhuis van Gatagara is sinds 2017 erkend als […]

Lees verder

Wisselingen

Onlangs zijn wijzigingen opgetreden in ons bestuur. Marie-Françoise van der Does en Menno Coehoorn hebben onafhankelijk van elkaar om persoonlijke redenen besloten hun bestuursfunctie neer te leggen. Het bestuur bedankt beiden hartelijk voor hun jarenlange inzet. Marie-Françoise van der Does heeft laten weten dat ze voor onze stichting actief wil blijven met de verschillende taken […]

Lees verder

De ontwikkeling van corona in Rwanda

Sinds de uitbraak van Covid-19 in november 2019 heeft Rwanda in de loop der tijd maatregelen getroffen om de verspreiding onder de bevolking tegen te gaan. Tot de maatregelen behoorden onder meer het beperken van onnodige verplaatsingen en het zoveel mogelijk sensibiliseren van de bevolking om handen te wassen. Vanaf 22 maart tot en met […]

Lees verder

Jaarverslag

Het jaarverslag over 2019 is verschenen. Hierin vindt u een overzichtelijk verslag van hoe de missies naar Congo en Rwanda afgelopen jaar zijn verlopen en welke resultaten zijn geboekt. Verder specificeert het jaarverslag uiteraard de inkomsten en uitgaven. Ook zijn de inkomsten en uitgaven voor 2020 begroot. Overigens zijn de gevolgen van de coronacrisis daarin […]

Lees verder

Voedselpakketten voor Congolese gehandicapten

Vandaag worden in de Republiek Congo door onze zusterstichting Fondation Sur Un Pied d’Égalité voedselpakketten verspreid aan honderd kinderen die onder behandeling zijn geweest van onze equipes. De Congolese overheid heeft de voedselpakketten beschikbaar gesteld om arme gezinnen te helpen die te maken hebben met inkomensverlies als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Want […]

Lees verder

Voorjaarsmissies geannuleerd

De corona-pandemie zet heel veel zaken op losse schroeven. Ook onze stichting kan niet om de gevolgen heen. De eerste maatregel waartoe we ons genoodzaakt zien, is de voor april geplande orthopedische missie naar Rwanda af te blazen. Nog voor het negatieve reisadvies van de regering en het besluit het luchtverkeer grotendeels stil te leggen, […]

Lees verder

Bijzonder geslaagde vrijwilligersdag

Alle vrijwilligers die voor onze stichting actief zijn, waren zaterdag 18 januari uitgenodigd voor de vrijwilligersdag in kerkelijk centrum De Ark in Reeuwijk. En de opkomst was geweldig, ondanks dat nogal wat vrijwilligers vanuit het ‘verre’ Zuiden moesten komen waarvan een aantal uit Vlaanderen. Met de aanwezigheid van mevrouw Anneke Mulder, weduwe van Pim Mulder, […]

Lees verder

Nieuwsbrief 10

Op de valreep van het jaar is Nieuwsbrief 10 uitgekomen. Hierin een overzicht van de orthopedische en neurologische missies die afgelopen jaar in opdracht van SOGV plaatsvonden. Ook wordt aandacht besteed aan de stand van zaken in het facilitaire Willem Struijs Centrum. In zijn column wijst onze voorzitter op het hoofddoel dat wij nastreven: opleiding […]

Lees verder