Herstart ortho-missie Congo

Het bestuur van SOGV heeft groen licht gegeven voor een orthopedische missie naar Brazzaville in juli. De equipe zal onder leiding staan van de orthopeed Harry de Vries en zal ongeveer twee weken aan de slag gaan in het moeder- en kindziekenhuis Blanche Gomes. Onze lokale zusterorganisatie Fondation Sur Un Pied d’Egalité heeft de voorbereiding […]

Lees verder

Nieuwsbrief 12

In deze Nieuwsbrief berichten we over de orthopedische en neurologische missies die afgelopen najaar plaatsvonden. In Brazzaville is een Centre de Référence geopend voor de behandeling van kinderen met cerebrale parese (hersenbeschadiging). Ouders en verzorgers krijgen er advies en begeleiding. Stichting Op Gelijke Voet steunt dit centrum financieel en in een adviserende rol. Verder leest […]

Lees verder

Meüs van der Poel legt voorzitterschap neer

Een paar maanden na zijn aantreden is Meüs van der Poel (1960) helaas tot de conclusie gekomen dat hij als voorzitter van Stichting Op Gelijke Voet niet de juiste man op de juiste plaats is. In zijn brief aan de andere bestuursleden spreekt hij van een “mismatch” tussen hem en de stichting. Persoonlijke omstandigheden gevoegd […]

Lees verder
Ortho-missie november 2019

Veel dank aan twee drijvende krachten

Afgelopen jaar hebben orthopedisch chirurg dr. Jan Bos en operatieassistente Marjo ten Kate besloten te stoppen met hun activiteiten voor onze orthopedische werkgroep. Beiden kunnen aangemerkt worden als de drijvende krachten achter het uitstekende werk dat de werkgroep de afgelopen jaren heeft verricht. Beiden waren tevens bestuurslid van Stichting Op Gelijke Voet en ook in […]

Lees verder

SOGV wenst u een goed en gezond 2023!

Ook na de coronajaren blijven we kleinschalige hulp bieden in een deel van Midden-Afrika. Stichting Op Gelijke Voet (SOGV) is verder geprofessionaliseerd en erkend voor de daadwerkelijke impact op de zorg voor het gehandicapte kind en de jongvolwassene in de Republiek Congo en Rwanda. Kinderen met een orthopedische beperking weer een toekomst geven door een […]

Lees verder
Hambisela groep in Pointe-Noire PLSC

Aanmoedigingsprijs voor Hambisela-groepen

Sinds een paar jaar zijn in de Republiek Congo twee Hambisela-groepen actief die zorg verlenen aan kinderen met cerebrale parese en hun ouders. De groepen van Congolese zorgwerkers in hoofdstad Brazzaville en havenstad Pointe-Noire zijn een uitvloeisel van het trainingsproject van Stichting Op Gelijke Voet dat sinds 2015 loopt. Tijdens het werkbezoek in december van […]

Lees verder

“Het zijn grote schoenen om te vullen”

De opvolger van Leendert Struijs als voorzitter van de Stichting Op Gelijke Voet is Meüs van der Poel. De nieuwe voorzitter nam deel aan het recente werkbezoek aan de Republiek Congo om zodoende een goede indruk te krijgen van het land en de door onze stichting daar ontplooide activiteiten. In hoofdstad Brazzaville stond zijn bezoek […]

Lees verder

Centre de Référence geopend

In Brazzaville in de Republiek Congo is een Centre de Référence voor de behandeling van het kind met cerebrale parese in gebruik genomen. Hiermee is een diep gekoesterde wens van de neuro-groep van Stichting Op Gelijke Voet en lokale zorggroepen in vervulling gegaan. Het Centre de Référence ondersteunt ouders bij de ontwikkeling van het kind […]

Lees verder

Ortho-team in Rwanda

Medio november heeft onze stichting wederom een orthopedisch team kunnen uitzenden naar Rwanda. Het team is ongeveer twee weken actief geweest in het ziekenhuis van Gatagara. De teamleden werkten samen het eigen medisch personeel van het ziekenhuis. De chirurgen hebben een flink aantal operatieve ingrepen en behandelingen uitgevoerd. Hiermee kunnen kinderen met – niet zelden […]

Lees verder

Leendert Struijs treedt terug als voorzitter

Na bijna twee decennia heeft Leendert Struijs de voorzittershamer van Stichting Op Gelijke Voet overgedragen. De directe aanleiding om nu terug te treden is de toenemende zorgbehoevendheid van zijn echtgenoot Getty, die ook gedurende bijna al die jaren voor de stichting actief is geweest. Vooral in de tweede helft van zijn voorzitterschap zag Leendert toe […]

Lees verder