Historie

Het logo van de Stichting Op Gelijke Voet

Aan het eind van de jaren ’70 werd de heer Willem Struijs (overleden in 1999) benaderd door de echtgenote van een orthopedisch chirurg uit Rotterdam. Deze medicus was net was teruggekeerd uit Congo-Brazzaville (Republiek Congo), waar hij op verzoek van Terre des Hommes een aantal kinderen had geopereerd die aan de gevolgen van polio leden. De vraag was of hij, als specialist op het gebied van aangepast schoeisel, schoenen ter beschikking kon stellen. Omdat de echtgenote van Willem Struijs zelf polio had, lag zijn positieve reactie voor de hand, maar hij wilde eerst de situatie zelf bekijken. Hij kwam bewogen terug.

Willem Struijs enthousiasmeerde orthopedisch schoenspecialist Meüs van de Poel en revalidatiearts Pim Mulder (overleden in 2010). Met zijn drieën zijn ze enkele keren naar Congo gereisd en zijn ze al snel begonnen met het leveren van machines voor het maken van houten sandalen (sabots) en beugels. Op kleine schaal weliswaar, maar tóch!

Tijdens een lezing over ‘zijn’ Congo-project in het bejaardentehuis De Schutse in Rotterdam raakten de bewoners geweldig enthousiast. De collecte leverde een aanzienlijk bedrag op. Bovendien konden de bewoners de toenmalige directeur, mevrouw Joop Stolk (tot begin 2004 voorzitter van onze stichting), ervan overtuigen ieder jaar een bazaar te organiseren en de opbrengst ten goede van de stichting te laten komen. Deze bazaars hebben in de loop van de jaren toch zo’n 150.000 gulden opgebracht.

Toen de geldstroom een beetje op gang kwam, vonden de drie mannen het niet meer verantwoord om zonder statuten door te gaan. Op 13 juni 1984 werd de “Stichting Op Gelijke Voet” opgericht. Er werden meer medewerkers gezocht, waardoor, vanaf de jaren tachtig tot begin 1990, ieder jaar een medisch-technische equipe kon worden uitgezonden, bestaande uit een arts, een orthopedisch schoenspecialist en een administratieve kracht.

logo2012In die jaren kwam Soeur Ancilla in beeld. Een Nederlandse non, die in Brazzaville werkzaam was samen met twee paters. Ze deden voortreffelijk werk in het begeleiden en opvangen van poliopatiëntjes. Dus had Stichting Op Gelijke Voet al snel een uitstekend intermediair tussen Nederland en Congo-Brazzaville.

Vanaf die tijd (beginjaren ’90) werd de stichting vertegenwoordigd door Wilko Brink, directeur van een Nederlands bedrijf in Congo. Hij trad ook op als bouwdirecteur bij de bouw van het Willem Struijs Centrum, officieel Centre National d’Appareillage Orthopédique Willem Struijs. In 1996 heeft hij het stokje overgedragen aan mevrouw Hilly-Anne Fumey-van Baggum. Zij was onder meer permanent Nederlands vertegenwoordiger voor de EU in Congo en had ter plekke uitstekende contacten opgebouwd. Wilko Brink is daarna twee decennia penningmeester van onze stichting geweest.

Opening S.U.P.E.In 2008 is in Congo-Brazzaville onze stichting officieel ingeschreven onder de naam Fondation Sur Un Pied d’Égalité. Vanuit deze fondation worden de projecten van dichtbij gevolgd en is er een continue controle op de gelden die aan de projecten worden besteed. Daarnaast is de zusterstichting de spreekbuis voor de contacten met ministeries en andere partenaires in Congo-Brazzaville.


Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395