Aanmoedigingsprijs voor Hambisela-groepen

  • Redactie
  • 15 dec 2022
  •   Reacties uitgeschakeld voor Aanmoedigingsprijs voor Hambisela-groepen
Hambisela groep in Pointe-Noire PLSC

Sinds een paar jaar zijn in de Republiek Congo twee Hambisela-groepen actief die zorg verlenen aan kinderen met cerebrale parese en hun ouders. De groepen van Congolese zorgwerkers in hoofdstad Brazzaville en havenstad Pointe-Noire zijn een uitvloeisel van het trainingsproject van Stichting Op Gelijke Voet dat sinds 2015 loopt. Tijdens het werkbezoek in december van ons neuro-team en het bestuur is aan de twee Hambisela-groepen een eenmalige aanmoedigingsprijs toegekend in het kader van het afscheid van Leendert Struijs.

Met behulp van de Hambisela-methode zijn Congolese zorgwerkers meer en meer toegerust om ouders met kinderen met cerebrale parese te ondersteunen in de brede zin van het woord. Tijdens één van de bijeenkomsten met deze groepen kwamen de rechten van het gehandicapte kind en de plek van het kind binnen de maatschappij ter sprake. Hierbij viel herhaaldelijk het woord sensibilisation – bewustmaking. Dat is wat er wordt beoogd: de omgeving van het kind en de maatschappij bewustmaken van deze rechten; het recht op een eigen plek. De noodzaak dat niet alleen ouders maar ook de buurt, scholen, politici, predikanten enzovoorts gaan begrijpen dat deze kinderen geen product zijn van sorcery (hekserij) – daarom verwaarloosd of gedood zouden mogen worden – maar als mens gezien moeten worden, die het recht hebben om te leven en ondersteund te worden in hun ontwikkeling.

Praktijksessie van de Hambisela-groep in Pointe-Noire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het oog op deze bewustwording is het de wens van SOGV dat de Hambisela-groepen het geldbedrag van de aanmoedigingsprijs (750 euro per groep) in zijn geheel besteden aan publiciteit. Te denken valt aan folders, televisie- en radio-uitzendingen. Wellicht hebben de groepen ter plekke nog andere ideeën. Publiciteit is ook welkom om het nieuwe Centre de Reference onder de aandacht te brengen bij ouders. In dit centrum wordt gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van leven van het kind met cerebrale parese en zijn ouders of verzorgers.


Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395