Op Gelijke Voet ruim 30 jaar actief in Congo-Brazzaville

  • Redactie
  • 20 jan 2016
  •   Reacties uitgeschakeld voor Op Gelijke Voet ruim 30 jaar actief in Congo-Brazzaville
Op Gelijke Voet ruim 30 jaar actief in Congo-Brazzaville

Persbericht
Reeuwijk, 20 januari 2016

‘Kinderen met een beperking een betere toekomst bieden’

Afgelopen november-december was weer een medische equipe van Stichting Op Gelijke Voet (SOGV) actief in Congo-Brazzaville. Twee fysiotherapeuten in de equipe hielden zich bezig met het beoordelen en behandelen van zo’n 133 kinderen met ernstige neurologische beperkingen in centra in de steden Pointe-Noire en Brazzaville, wat heel veel tijd gekost heeft. Vooral veel tijd is gestoken in het bezoeken van verschillende behandelcentra in het land om verbeteringen in de behandelingsmethoden aan te reiken aan de Congolese zorgverleners. Voorzitter Leendert Struijs nam onder meer de stand van zaken op bij de uitbreiding van een vele jaren geleden door de stichting gebouwd centrum voor de fabricage van orthopedische hulpmiddelen en schoenen in Brazzaville. Wensen en resultaten kon hij bespreken met de Congolese minister mevrouw Emilienne Raoul.

Voor maart en mei 2016 bereiden zich opnieuw twee medische equipes voor om in opdracht van Op Gelijke Voet af te reizen naar Congo-Brazzaville. Het betreft hier orthopedische missies waaraan orthopedisch chirurgen deelnemen. Zowel de komende orthopedische missies als de neurologische missie die vlak voor kerstmis plaatsvond, hebben nu nog als hoofddoel: kennisoverdracht aan Congolese zorgverleners. Daartoe voegen Congolese zorgverleners zich bij de equipes. Doel is dat zij de medische zorg aan de doelgroep straks zelfstandig kunnen voortzetten.

Vanaf 2012 zijn jaarlijks een of twee medische equipes in opdracht van Stichting Op Gelijke Voet in het kleine Afrikaanse land werkzaam. Tot aan het begin van deze eeuw zette de stichting zich in voor kinderen die leden aan de gevolgen van polio. Nu deze ziekte gelukkig vrijwel onder controle is, richt de stichting zich in op de zorg voor de vele kinderen die te maken hebben met lichamelijke beperkingen van orthopedische of neurologische aard.

Orthopedische beperkingen zijn in veel gevallen klompvoetjes. Klompvoetjes komen in Afrika acht keer meer voor dan in Europa. Maar ook andere beperkingen van orthopedische aard worden behandeld. Kinderen met neurologische beperkingen, de tweede doelgroep van SOGV, zijn veelal getroffen door een hersenbeschadiging. Een hersenbeschadiging is soms een gevolg van problemen tijdens de geboorte, soms een gevolg van hersenvliesontsteking. Sommige kinderen hebben langere tijd in coma gelegen, bijvoorbeeld ten gevolge van malaria.
Het ontbreken van adequate medische zorg betekent dat baby´s die geboren worden met een klompvoetje of andere afwijking aan de ledematen, opgroeien met een ernstige beperking van hun bewegingsvrijheid. Terwijl dat bij een juiste en vroegtijdige behandeling niet, of niet in die mate, nodig is.

Van orthopedische equipes maken orthopedisch chirurgen, operatieassistenten, gipsmeesters en fysiotherapeuten deel uit. Tot de neurologische equipes behoren revalidatieartsen, kinderfysiotherapeuten en ergotherapeuten. Allen verlenen hun medewerking onbezoldigd.

“Ruim dertig jaar is onze stichting actief in het kleine land Congo-Brazzaville. Al die jaren is het gelukt de benodigde gelden bijeen te brengen”, schrijft voorzitter Leendert Struijs in zijn nieuwjaarsbrief. “Particulieren, bedrijven en stichtingen hebben vertrouwen in ons gesteld en dat met financiële bijdragen doen blijken. Wij zijn al die tijd ook in staat geweest de noodzakelijke vrijwilligers te vinden voor de medische equipes die we uitzonden, zoals artsen, operatieassistenten, fysiotherapeuten en gipsmeesters. Keer op keer stelden zij zich volledig belangeloos beschikbaar om in Afrika kinderen met een beperking een betere toekomst te bieden.”

Schoenfabrikant Willem Struijs
Stichting Op Gelijke Voet is begonnen als een particulier initiatief van Willem Struijs (1914-1999), fabrikant van kinderschoenen van het bekende merk Piedro. Zijn vrouw Bertha werd tweemaal getroffen door polio, resulterend in neurologische schade. Door verschillende orthopedische operaties kreeg ze haar mobiliteit gedeeltelijk terug. Op haar aandringen ging Willem Struijs zich actief inzetten voor kinderen en jongeren die kampten met de gevolgen van polio in een land waar daarvoor nagenoeg geen medische zorg bestond, Congo-Brazzaville.

Het hulpproject richtte zich op het terugwinnen van mobiliteit van patiëntjes door hulpmiddelen, zoals loopbeugels, driewielers en aangepast schoeisel. Samen met de schoentechnicus en -winkelier Meüs van der Poel ontwikkelde Struijs de zogenoemde Kongo-sandaal, die in grote aantallen naar het Afrikaanse land werden verzonden. Later voegde zich de revalidatiearts Pim Mulder bij het tweetal en werd het een medisch-technisch project. Dat dit initiatief kon uitgroeien tot de kleinschalige maar solide hulporganisatie Stichting Op Gelijke Voet zegt veel over de gedrevenheid van de toenmalige en huidige bestuursleden en medewerkers.

Kennis overdragen
Het overdragen van kennis en kunde aan lokale zorgverleners en het creëren van goede lokale voorzieningen is het primaire doel geworden van het hulpproject in Congo-Brazzaville. Zodoende wil Stichting Op Gelijke Voet zich op een termijn van tien jaar overbodig maken in het land. Om goed georganiseerde en structurele zorg voor de doelgroep achter te laten, is de stichting in gesprek met de Congolese minister mevrouw Raoul.

Kinderactie
Het uitzenden van de equipes en de uitbreiding van het orthopedisch centrum vergen in 2016 het uiterste van de financiën van de stichting. Het streven is de financiële middelen te verruimen. In dat kader wil de stichting haar naamsbekendheid in de regio Groene Hart vergroten en meer donateurs gaan aantrekken. Via een Kinderactie op scholen dit najaar wordt het werk van Stichting Op Gelijke Voet onder de aandacht gebracht van basisschoolkinderen en hun ouders.

==============================================================

Equipe op bezoek in Centre des Polios Caretas in Pointe-Noire
Equipe op bezoek in Centre des Polios Caretas in Pointe-Noire

Bijschrift foto: Bezoek van de SOGV-equipe aan Centre des Polios Caritas in Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Tussen de medewerkers: vanaf links fysiotherapeut Toon Valks, secretaris Getty Struijs, fysiotherapeut Sjoukje Wethmar en voorzitter Leendert Struijs (foto SOGV)

Meer achtergrondinformatie vindt u op de website https://www.sogv.net.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met pr-medewerker Kees Hagendijk: 06-27143690 / info@sogv.net, of met voorzitter Leendert Struijs: 06-53699796 / voorzitter@sogv.net. Een interview met de voorzitter zouden wij zeer op prijs stellen.

Stichting Op Gelijke Voet
Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk

>het persbericht is ook te downloaden als docx. Evenals de foto in hoge resolutie.


Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395