Persbericht mei 2012

  • Redactie
  • 06 mei 2012
  •   Reacties uitgeschakeld voor Persbericht mei 2012
Persbericht mei 2012

Nieuwe samenwerking van Reeuwijkse Stichting maakt operaties bij kinderen in Congo-Brazzaville mogelijk

De stichting ‘Op Gelijke Voet’ uit Reeuwijk, die al sinds 1978 hulp verleent aan kinderen met een fysieke beperking in Congo-Brazzaville, heeft een samenwerkingsverband gesloten met Stichting en Werkgroep Orthopedie Overzee. Deze laatste stelt orthopedische chirurgen ter beschikking om de (polio)patiëntjes gratis te gaan opereren in het ziekenhuis van Dolisie.

Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling. Stichting Op Gelijke Voet ziet de operaties als hoogtepunt van alle inspanningen om kinderen die als gevolg van polio of om een andere reden een fysieke beperking hebben, te helpen om zich weer ‘gewoon’ voort te bewegen. Andere recente projecten van de stichting zijn de opleiding van twee orthopedische schoentechnici in Togo, de inrichting van een orthopedische schoenmakerij, het inrichten van een werkplaats waar orthesen en prothesen worden gemaakt en een werkplaats waarin driewielers worden samengesteld uit oude fietsen. Het uitzenden van een Nederlands medisch equipe met paramedici naar Congo en het verzenden van orthopedisch schoeisel gebeurt sinds 1978 op regelmatige basis.

Afgelopen maand heeft een lid van het bestuur van Stichting Op Gelijke Voet met twee orthopedisch chirurgen van de werkgroep een oriëntatiebezoek gebracht aan het Centrale Ziekenhuis van Dolisie. Toen werd geconstateerd dat het ziekenhuis een heel positieve uitstraling heeft, maar het ontbreekt er nog aan de medische instrumenten. De benodigde instrumenten zullen binnenkort worden aangekocht en verzonden naar Congo-Brazzaville.

Er is besloten om in september van dit jaar te beginnen met de operaties. In 14 dagen zullen ongeveer 40 kinderen in de leeftijd tot 16 jaar worden geopereerd. Dit project brengt een enorme verandering in het leven en in de toekomst van kinderen en hun ouders, die tot nu toe kansarm waren.

Het ligt in de bedoeling dat er minstens twee keer per jaar een missie naar Congo-Brazzaville gaat. In eerste instantie voor een periode van 5 jaar.

De coördinatie van de activiteiten ter plaatse ligt in handen van de zusterstichting ‘Fondation Sur Un Pied d’Égalité’. Beide stichtingen weten zich gesteund door het Ministerie van Sociale Zaken, Familie en Gehandicapten in Congo, dat ook een financiële bijdrage levert, naast de sponsors en donateurs in Nederland.

Bestuurslid gezocht

Door deze samenwerking zal aanzienlijk meer werk moeten worden verzet, zoals het begeleiden van het operatieproject. In het bestuur van Stichting Op Gelijke Voet is daarom ruimte voor één of meer vrijwilligers die zich het lot aantrekken van jonge kinderen in Congo-Brazzaville en de Franse taal machtig zijn.

Voor meer informatie, beeldmateriaal en/of een interview kunt u contact opnemen met Evert de Jong, telefoon 0182-393212 of 06-55 162832

E-mail: evert@encore-international.nl


Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395