“Het zijn grote schoenen om te vullen”

  • Redactie
  • 09 dec 2022
  •   Reacties uitgeschakeld voor “Het zijn grote schoenen om te vullen”

De opvolger van Leendert Struijs als voorzitter van de Stichting Op Gelijke Voet is Meüs van der Poel. De nieuwe voorzitter nam deel aan het recente werkbezoek aan de Republiek Congo om zodoende een goede indruk te krijgen van het land en de door onze stichting daar ontplooide activiteiten. In hoofdstad Brazzaville stond zijn bezoek vooral in het teken van kennismaking met de overheidsinstanties en stakeholders. In Pointe-Noire vergezelde hij ons neuro-team bij hun evaluatie- en trainingsbijeenkomsten met de lokale Hambisela-groep.

“Ik ben onder de indruk van de bekendheid van de stichting in de Republiek Congo”, zegt Meüs. “De waardering die door de minister van sociale zaken, mevr. MBoukou, werd uitgesproken richting Leendert Struijs, vond ik veelzeggend. Het zijn grote schoenen om te vullen.”

Meüs van der Poel (1960) is mede-eigenaar van Hofstaten Public Affairs, een gerenommeerd lobby-bureau in Den Haag. Opdrachtgevers zijn vooral Nederlandse publieke organisaties en ngo’s op het terrein van onderwijs, lokaal bestuur, sport, media en cultuur. Een door de wol geverfde adviseur, gericht op mensen en bestuurlijke processen en met oog voor politieke verhoudingen. Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw is hij werkzaam in en rondom politiek-ambtelijk instituties. Aanvankelijk verbonden aan het CDA, maar in toenemende mate partijpolitiek overstijgend. Sinds 2020 is hij grotendeels woonachtig in Berlijn. Directe aanleiding was het Duitse EU-raadsvoorzitterschap in de tweede helft van 2020.

Meüs is de zoon van Meüs van der Poel (1935-2022), één van de grondleggers van Stichting Op Gelijke Voet. Met zijn ervaring en uitgebreid netwerk wil Meüs graag een bijdrage leveren aan de continuïteit van de stichting en daarvoor bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Hij is overtuigd dat kortetermijnacties integraal verbonden kunnen worden aan langetermijnimpact. Hij deelt de Theory of Change in ontwikkelingssamenwerking waarbij aannemelijk gemaakt wordt welke projecten en missies bijdragen aan duurzame impact. Kennisbevordering en overdracht op basis van gelijkwaardigheid zijn daarbij sleutelbegrippen.

Overigens blijft Leendert Struijs als adviseur de komende tijd betrokken bij het bestuur en het onderliggende werk van de stichting.

Bezoek aan het ministerie van sociale zaken (v.l.n.r.): dr. Roch Ghislain Etsan, Jimmy van Leeuwen (penningmeester SOGV), Leendert Struijs, Constance Louhambanou (lokale medewerker SOGV), minister Irène Marie Cècile Mboukou, Meüs van der Poel.

 

Met scheidend voorzitter Leendert Struijs tijdens de opening van het Centre de Reference in Brazzaville.

 


Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395