Contract gesloten met Congolese overheid

  • Redactie
  • 06 jan 2017
  •   Reacties uitgeschakeld voor Contract gesloten met Congolese overheid

Persbericht                                                                                                 Reeuwijk, 03-01-2017

Reeuwijkse sluit namens Stichting Op Gelijke Voet zorgverleningscontract met Congolese ministers

Marie-Françoise van der Does uit Reeuwijk reisde recentelijk naar Congo-Brazzaville om als bestuurslid van Stichting Op Gelijke Voet een samenwerkingscontract te sluiten met de Congolese overheid.

Stichting Op Gelijke Voet is al sinds 1977 actief in het Afrikaanse land. Aanvankelijk waren de activiteiten gericht op poliopatiënten. Sinds 2009 worden vooral orthopedische operaties uitgevoerd. Ook in 2016 hebben onze chirurgen en fysiotherapeuten Congo-Brazzaville tweemaal bezocht en vele operaties bij kinderen kunnen uitvoeren.

Stichting Op gelijke Voet werkt al vele jaren goed samen met de Congolese overheid. Onlangs is de samenwerking nog geïntensiveerd. De stichting heeft de doelstelling neergelegd om haar werkzaamheden in tien jaar af te bouwen en over te dragen aan Congolese medici en paramedici.

Dit operatie- en opleidingstraject vergt grote investeringen. Temeer omdat we de hulp uitbreiden met het laten volgen van een schoolopleiding en het helpen vinden van passend werk voor de geopereerde kinderen. Op deze manier wordt hun maatschappelijke zelfredzaamheid een stuk groter.

Bestuurslid Marie-Françoise van der Does uit Reeuwijk bezocht hoofdstad Brazzaville om over dit traject afspraken te maken met de Congolese minister van gezondheid mevrouw Jacqueline Lydia Mikolo en de minister van sociale zaken mevrouw Antoinette Dinga-Dzondo.

Onder grote belangstelling van de Congolese pers en televisie werd het contract ondertekend.

Vastgelegd is de kostenverdeling van de zorg voor zuigelingen en kinderen met verworven of aangeboren afwijkingen aan het bewegingsapparaat (gewrichten, botten, spieren en pezen). Stichting Op Gelijke Voet neemt de reis- en verblijfskosten van de uitgezonden equipes voor haar rekening, alsmede de kosten voor operaties, ziekenhuisverblijf, fysiotherapie en medicamenten. De kosten die de Congolese overheid draagt hebben vooral betrekking op het opleidingstraject.

De handtekening die de Reeuwijkse Marie-Françoise van der Does heeft gezet, betekent dat Stichting Op gelijke Voet weer vele malen een medische equipe naar Congo-Brazzaville zal gaan uitzenden. Ook in dit nieuwe jaar 2017 zal dat het geval zijn.

“Met onze westerse mogelijkheden en middelen kunnen we een groot verschil maken voor kinderen met een beperking daar”, zegt ze. “We gaan hiermee door totdat het land deze zorg zelf kan bieden.”


Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395