Donatie

Als u ons werk wilt steunen kunt u uw bijdrage overmaken op (IBAN) NL72 INGB0695010514 t.n.v. Stichting Op Gelijke Voet o.v.v. ‘gift’ of ‘donatie’.

Schenk met belasting­­voordeel
Wilt u ons periodiek steunen en maximaal belasting­voordeel ontvangen? Dan is doneren via een Overeenkomst van Schenking wellicht iets voor u.

Meer informatie
Omdat Stichting Op Gelijke Voet door de Belasting­­dienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) komt uw gift in aanmerking voor belasting­­aftrek. Bij ‘gewone’ giften geldt een drempel­bedrag van 1% van uw inkomen. Met een schenkings­overeen­komst vervalt dit drempe­l­bedrag en is uw bijdrage 100% belasting­­aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de Belasting­­dienst een derde tot de helft van uw bijdrage terug. De enige voorwaarde is dat u afspreekt om minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar te doneren.

Voorwaarden
U schenkt minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag.

  • Er geldt een minimum­bedrag van € 100 per jaar.
  • Daalt uw inkomen door omstandigheden buiten uw schuld, dan vervalt de schenkings­overeenkomst.
  • De overeenkomst vervalt automatisch bij overlijden.
  • Het afsluiten van de overeenkomst is kosteloos.

Zo geregeld

  1. Download de schenkings­overeenkomst en print deze uit. U kunt ook een papieren exemplaar per post laten toesturen (vraag aan per e-mail of post).
  2. Vul het formulier in en onderteken het.
  3. Stuur het formulier in een envelop zonder postzegels naar: Stichting Op Gelijke Voet, Pijlkruidlaan 5, 2811 CM Reeuwijk.
  4. U ontvangt een door ons ondertekend exemplaar retour.
  5. U kunt uw jaardonatie opvoeren bij uw belasting­­aangifte.


Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395