Donatie

Voor hulp aan kinderen met een beperking in Congo-Brazzaville en Rwanda. Hartelijk dank!

Mijn bedrag € -

Bankoverschrijving
Als u geen gebruik wil maken van de directe betaalfunctie maar uw bijdrage zelf wil overmaken, kan dat op (IBAN) NL72 INGB0695010514 t.n.v. Stichting Op Gelijke Voet o.v.v. ‘gift’ of ‘donatie’.

Schenk met belasting­­voordeel
Wilt u ons periodiek steunen en maximaal belasting­voordeel ontvangen? Dan is doneren via een Overeenkomst van Schenking wellicht iets voor u.

Meer informatie
Omdat Stichting Op Gelijke Voet door de Belasting­­dienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) komt uw gift in aanmerking voor belasting­­aftrek. Bij ‘gewone’ giften geldt een drempel­bedrag van 1% van uw inkomen. Met een schenkings­overeen­komst vervalt dit drempe­l­bedrag en is uw bijdrage 100% belasting­­aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de Belasting­­dienst een derde tot de helft van uw bijdrage terug. De enige voorwaarde is dat u afspreekt om minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar te doneren.

Voorwaarden
U schenkt minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag.

  • Er geldt een minimum­bedrag van € 100 per jaar.
  • Daalt uw inkomen door omstandigheden buiten uw schuld, dan vervalt de schenkings­overeenkomst.
  • De overeenkomst vervalt automatisch bij overlijden.
  • Het afsluiten van de overeenkomst is kosteloos.

Zo geregeld

  1. Download de schenkings­overeenkomst en print deze uit. U kunt ook een papieren exemplaar per post laten toesturen (vraag aan per e-mail of post).
  2. Vul het formulier in en onderteken het.
  3. Stuur het formulier in een envelop zonder postzegels naar: Stichting Op Gelijke Voet, Pijlkruidlaan 5, 2811 CM Reeuwijk.
  4. U ontvangt een door ons ondertekend exemplaar retour.
  5. U kunt uw jaardonatie opvoeren bij uw belasting­­aangifte.

Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
E: info@sogv.net
IBAN: NL72INGB 0695 0105 14
KvK-nr: 41128548
RSIN: 8160.72.395