2014 – Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden...Wij kijken met tevredenheid maar ook met realisme terug op 2014.
Tevredenheid vanwege de bereikte resultaten en realisme vanwege de ernstige terugval van onze donaties.
Meer dan 30 jaar zet Stichting Op Gelijke Voet zich in voor kinderen in Congo Brazzaville. Aanvankelijk was het doel om kinderen te helpen die getroffen waren door polio; kinderen die zich kruipend moeten voortbewegen. Gelukkig zijn sinds 2002 in Congo-Brazzaville geen nieuwe gevallen van polio geconstateerd en daarom is inzet van Stichting Op Gelijke Voet nu gericht op het verrichten van orthopedische operaties en hulp aan kinderen met beperkingen van neurologische aard.
In 2014 zijn twee equipes uitgezonden. Een eerste grote orthopedische equipe opereerde 110 kinderen en zorgde voor noodzakelijke nazorg en medische hulpmiddelen. Een tweede medische equipe werkte in 2014 aan het verbeteren van het zitten, liggen, staan en spreken van jonge kinderen met een lichamelijke beperking.

Realisme door de terugval van onze ontvangen donaties. De economische crisis doet zich voelen. Onze inkomsten uit donaties ten opzichte van 2013 zijn gehalveerd.

Er moet iets gebeuren!

Lees OGV-JAARVERSLAG-2014