2013 – Jaarverslag

Keer op keer ben ik dankbaar voor alles dat onze Stichting Op Gelijke Voet heeft bereikt. Dat alles dankzij de belangeloze inbreng van vele medewerkers uit de medische sector en de financiële inbreng van stichtingen, bedrijven, kerken en particulieren.

Ik moet denken aan de periode in 1977 toen ons werk in Congo-Brazzaville begon. Aanvankelijk was er geen sprake van een stichting. In 1984 werden de werkzaamheden te uitgebreid voor één persoon en is “Stichting Op Gelijke Voet” opgericht. In een tijd van welvaart. Het credo was: Samen delen… Samen op gelijke voet.

Nu 2013 voorbij is, realiseer ik mij dat de werkzaamheden van onze stichting enorm zijn toegenomen, dankzij uw hulp!

Willen wij dat in 2014 kunnen voortzetten, dan is opnieuw veel geld nodig. Ik besef heel goed, dat velen van ons de broekriem hebben moeten aanhalen. Maar is het niet zo, dat wij het nog steeds zo veel beter hebben dan veel mensen in Afrika, die met beperkte medische hulpmiddelen moeten leven?

Mag ik u vragen om ons credo van 1977 over te nemen: Samen delen… Samen op Gelijke Voet!

Leendert Struijs, voorzitter

Leendert Struijs

Hartelijk dank! Namens het bestuur, Leendert Struijs, voorzitter

 

OGV Jaarverslag 2013